Wat met ons lokaal?

Omdat er in Zoersel nood was aan een verzorgingshuis, moest het oude lokaal van de Harmonie hiervoor plaats maken. Natuurlijk wou de gemeente ons niet zomaar op straat zetten en werd een voorlopig onderkomen gevonden in "café" 't zonneke.

Sindsdien houden wij onze repetitie's daar.

Ook zijn er al 2 concerten gegeven maar omdat het daarvoor te klein begint te worden zullen deze vanaf heden doorgaan in de zaal van de st. Elisabethschool te Zoersel.

 

Voor ons nieuw lokaal zijn er momenteel gesprekken aan de gang tussen 3 verenigingen die gehuisvest zijn in het Zonneputteke. Omdat deze gebouwen in de toekomst verdwijnen moet er opnieuw naar een oplossing gezocht worden.

 

het onderstaande bericht komt uit het gemeenteraadsverslag van 18/11/2011

verhuis Koninklijke Harmonie Eendracht Maakt Macht
Sinds 1981 huist vzw Koninklijke Harmonie Eendracht Maakt Macht in een eigen lokaal aan het Kermisplein. Nu er zekerheid is over het woonzorgcentrum en de werken ook al van start zijn gegaan, moest er dringend gezocht worden naar een alternatief. Gezien het plan van het woonzorgcentrum kon het huidige lokaal immers niet behouden blijven.

Afgelopen dinsdag keurde de gemeenteraad een overeenkomst met de harmonie goed. Hierin gaat Zoersel het engagement aan ook naar de toekomst toe een goede huisvesting te voorzien voor de muziekvereniging. Gezien de stroomversnelling van het woonzorgcentrumdossier is er een tijdelijk onderkomen gevonden voor de harmonie in 't Zonneke. Door deze overeenkomst heeft de harmonie nu ook juridische zekerheid dat ze haar werking naar de toekomst toe kan verderzetten.

Intussen werd al met man en macht verhuisd en is de zone tussen Smissestraat en Kermisplein omgevormd tot één grote bouwwerf.

  

31/08/2018    

 

In maart werden twee percelen aangekocht in de Kapelstraat. De gemeenteraad keurde nu goed om projectontwikkelaar Van Roey hier een ruwbouw van een half miljoen te laten zetten. “De nieuwe lokalen zullen een thuis bieden aan toneelkring Tilia, fotoclub Obscura en harmonie Eendracht Maakt Macht,” zegt schepen van Cultuur Katrien Schryvers (CD&V). “Nu zitten deze verenigingen in het Zonneputteke, maar dat wordt op termijn afgebroken. In juni werd al beslist om de dienst openbare werken in de toekomst onderdak te bieden in de Achterstraat. Er worden nu verder afspraken gemaakt met de verenigingen over de taken en de kosten betreffende de afwerking.”

Rudi Van Nevel van Tilia - met 150 leden - is blij dat er na zeven jaar besprekingen iets uit de bus komt. “Voor ons gaat die podiumzaal een enorme verbetering zijn. Nu kunnen we altijd maar zeer beperkt in decor repeteren, omdat we in De Kiekeboes zitten. De jeugd repeteert dan weer in het Zonneputteke, waar het binnen regent.”

De harmonie - met dertig actieve leden - hoopt dat de binnenafwerking niet op de lange baan wordt geschoven, aldus voorzitter Kristof Luyckx. “Vroeger hadden we een eigen lokaal, maar de gemeente onteigende ons voor de aanleg van de parking van WZC De Buurt. We zouden ter compensatie vijf jaar verminderde huur krijgen, maar hopen op een langere termijn, omdat onze situatie anders is dan die van Tilia en Obscura.” Paul De Houwer, voorzitter van fotokring Obscura met veertig leden, zal het Zonneputteke als expositieruimte missen. “Maar wij zijn heel blij met de oplossing.”

Ook andere verenigingen zullen op dode momenten gebruik mogen maken van dit nieuwe verenigingenhuis. Hier moeten ook nog verdere afspraken rond gemaakt worden.